Μύτες Για Μηχανικά Μολύβια

Χώρα:

Ανταλλακτικά για μηχανικά μολύβια βγαίνουν σε γραφίτη, μεταλλικό γραφίτη και τεχνιτό κάρβουνο. 

Διαμετρου 2mm καί 5,6mm