Καμβάδες Τελαρωμένοι Ζωγραφικής - Canvas

Καμβάδες Ζωγραφικής

Οι βαμβακεροί και οι λινοί καμβάδες, οι καρτολίνες, είναι επιφάνειες  Ζωγραφικής σχεδιασμένες να δέχονται και να υποστηρίζουν όλους ή συγκεκριμένους τύπους χρωμάτων σωστά. Ο Καμβάς κατασκευάζεται από υφαντό υλικό που είναι έτοιμο να υποδεχθεί διάφορα μέσα ζωγραφικής. Ο Κανβάς μπορεί να είναι είτε από βαμβάκι και λινό είτε από άλλα συνθετικά υλικά. 

Για μεγάλες διαστάσεις υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση συσκευασίας για παραγγελίες προς αποστολή.